การให้บริการ

posted on 22 Apr 2014 17:02 by tumentalhealth
 
คลินิคสุขภาพจิต                                    วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00
คลินิคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                   วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00
 
 
คลินิคเฉพาะทาง (กรุณาโทรมาสอบถาม)
คลินิคเสริมสร้างทักษะทางสังคมและการสื่อสารในผู้ป่วยออทิสติก
คลินิครักษ์สมองสำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
คลินิคจิตบำบัดแนวCognitive behavior therapy
คลินิคสติบำบัด